Obavijest trgovačko-uslužnim objektima u povijesnoj jezgri o reklamiranju putem informativnog reklamnog panoa (štafelaja)

Obavještavaju se svi trgovačko – uslužni objekti (osim ugostiteljskih objekata i galerija) u povijesnoj jezgri Grada Dubrovnika (koji se nalaze u ulicama koje graniče s ulicama Placa i Od Puča), a koji su zainteresirani za reklamiranje preko informativnog reklamnog panoa (štafelaja), da putem propisanog obrasca (u prilogu) podnesu zahtjeve najdalje do 1. ožujka 2020. godine kako bi im se na vrijeme izdala rješenja za tekuću sezonu.

Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na svojoj je 26. sjednici, održanoj dana 10. prosinca 2019., donijelo Odluku o reklamiranju na području Grada Dubrovnika (“Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj: 15/19.), a kojom je:

- čl. 27. st. 3. propisano da je informativni reklamni pano – štafelaj za potrebe reklamiranja trgovačko – uslužnih objekata (osim ugostiteljskih objekata i galerija) drveni stalak dimenzija najviše do 0,50 m x 1,70 m, na koji se postavlja ploča sa segmentima čija dimenzija ne smije biti veća od 0,50 m x 0,70 m (za najviše 2 segmenta) odnosno 0,50 m x 0,90 m (za 3 – 4 segmenta, na način da se ploča postavlja niže). Broj segmenata na ploči ovisi o broju trgovačko-uslužnih objekata u predmetnoj ulici (s tim da se na istoj ploči može postaviti najviše 4 segmenta). Postavljaju se na početku ulica koje graniče s ulicama Placa i Od Puča, s desne ili lijeve strane, ovisno o Planu korištenja javnih površina u povijesnoj jezgri Grada.

- čl. 42. st. 1. toč. 8. propisano da se informativni reklamni panoi – štafelaji postavljaju na početku ulica koje graniče sa ulicama Placa i Od Puča, s desne ili lijeve strane ovisno o Planu korištenja javnim površinama u Povijesnoj jezgri Grada.

Ispunjeni obrazac zahtjeva sa sljedećim prilozima:

-  odobrenje za obavljanje djelatnosti za fizičku osobu (obrtnica) ili izvod iz sudskog registra za pravnu osobu;

- financijsku karticu Grada Dubrovnika na kojoj nema nepodmirenih dospjelih potraživanja (Upravni odjel za proračun i financije Grada Dubrovnika, Ćira Carića 3, I kat, soba br. 15);

- skicu ili fotomontažu mjesta (lokacije) s reklamnim panoom;

- dokaz o vlasništvu, odnosno pravu korištenja objekta (izvadak iz zemljišne knjige, ugovor na temelju kojega je podnositelj stekao pravo vlasništva, ugovor o zakupu, te druge javne isprave).

- upravna pristojba u iznosu od 70,00 kn,

predaje se na protokol Grad Dubrovnik, Pred Dvorom 1, 20 000 Dubrovnik.

 

Za sve upite i informacije obratiti se putem e-mail-a: reklame@dubrovnik.hr.