POZIV NA TESTIRANJE temeljem javnog natječaja za imenovanje pročelnika/ice u Upravni odjel za europske fondove Grada Dubrovnika

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19.),

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za imenovanje pročelnika/ice u Upravni odjel za europske fondove Grada Dubrovnika-1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca upućuje:

 

 

POZIV  NA  TESTIRANJE

Dana 14. kolovoza  2023. godine (ponedjeljak) s početkom u 08:30 sati u prostorijama Grada Dubrovnika, na adresi Branitelja Dubrovnika 15., Dubrovnik, održat će se postupak provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, a temeljem javnog natječaja za imenovanje pročelnika/ice u Upravni odjel za europske fondove Grada Dubrovnika-1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca