POZIV NA TESTIRANJE - temeljem javnog natječaja za imenovanje pročelnika/ice u Upravni odjel za kulturu i baštinu Grada Dubrovnika

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za imenovanje pročelnika/ice u Upravni odjel za kulturu i baštinu Grada Dubrovnika - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme

 

POZIV  NA  TESTIRANJE

 

Dana 18. listopada 2021. godine (ponedjeljak) s početkom u 09:00 sati u Maloj vijećnici Grada Dubrovnika, na adresi Pred Dvorom 1, Dubrovnik, I. kat, održat će se postupak provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, a temeljem javnog natječaja za imenovanje pročelnika/ice u Upravni odjel za kulturu i baštinu Grada Dubrovnika - 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme.