Odluka o poništenju oglasa - Viši stručni suradnik I za europske fondove u Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika