Odluka o poništenju javnog natječaja objavljena u NN broj 16/2020 od 12. veljače 2020. godine

Poništava se javni natječaj objavljen u „Narodnim novinama“ broj 125/2019 od 20. prosinca 2019. do 03. siječnja 2020. godine za prijam u službu na radno mjesto Savjetnik/ca I za pravna pitanja u Upravni odjel za turizam, gospodarstvo i more Grada Dubrovnika – 1 izvršitelj/ica, te protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Dokument Odluke nalazi se u privitku.