Obavijest o ishodu oglasa

Temeljem članka 10., stavka 1., točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15) Grad Dubrovnik objavljuje obavijest o ishodu oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika odnosno do povratka službenice s rodiljnog i/ili roditeljskog dopusta na radno mjesto savjetnik/ca I - 1 izvršitelj/ica u Upravnom odjelu za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju objavljenog  kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje od 03. lipnja 2022. godine, na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika te na web stranici Grada Dubrovnika, završno do 13. lipnja 2022. godine.

 

Temeljem provedenog oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme radi zamjene duže vrijeme odsutnog službenika odnosno do povratka službenice s rodiljnog i/ili roditeljskog dopusta na radno mjesto savjetnik/ca I u Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika, primljen je i raspoređen u službu Mato Mojaš.