Obavijest o ishodu natječajnog postupka_Karla Restović

Temeljem članka 10., stavka 1., točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15 i 69/22) Grad Dubrovnik objavljuje obavijest o ishodu natječajnog postupka za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši/a stručni/a suradnik/ica I radi obavljanja vježbeničkog staža u Upravni odjel za poslove gradonačelnika Grada Dubrovnika – 1 izvršitelj/ica objavljenog u („Narodnim novinama“ broj 83/2023) od 21. srpnja 2023. godine, kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika te na web stranici Grada Dubrovnika, završno do 31. srpnja 2023. godine.

 

Temeljem provedenog javnog natječaja za prijam u službu na određeno vrijeme na radno mjesto viši/a stručni/a suradnik/ica I radi obavljanja vježbeničkog staža u Upravni odjel za poslove gradonačelnika Grada Dubrovnika primljena je i raspoređena u službu Karla Restović.