Obavijest o ishodu natječajnog postupka - Ivana Kralj

Temeljem članka 10., stavka 1., točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15 i 69/22) Grad Dubrovnik objavljuje obavijest o ishodu natječajnog postupka za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto referent/ica – računovodstveni/a referent/ica u Upravni odjel za proračun, financije i naplatu Grada Dubrovnika, Odsjek za gradske poreze i naplatu – 1 izvršitelj/ica objavljenog u („Narodnim novinama“ broj 132/2022) od 09. studenog 2022. godine, kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika te na web stranici Grada Dubrovnika, završno do 17. studenog 2022. godine.

Temeljem provedenog javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto referent/ica – računovodstveni/a referent/ica u Upravni odjel za proračun, financije i naplatu Grada Dubrovnika, Odsjek za gradske poreze i naplatu primljena je i raspoređena u službu Ivana Kralj.