Obavijest o ishodu natječajnog postupka

Temeljem članka 10., stavka 1., točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15 i 69/22) Grad Dubrovnik objavljuje obavijest o ishodu natječajnog postupka za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto savjetnik/ca III za razrez i naplatu komunalnih pristojbi u Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu, Odsjek za razrez i naplatu komunalnih pristojbi Grada Dubrovnika – 2 izvršitelja/ice objavljenog u („Narodnim novinama“ broj 68/2022) od 15. lipnja 2022. godine, kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika te na web stranici Grada Dubrovnika, završno do 23. lipnja 2022. godine.

 

Temeljem provedenog javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto savjetnik/ca III za razrez i naplatu komunalnih pristojbi u Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu, Odsjek za razrez i naplatu komunalnih pristojbi Grada Dubrovnika primljeni su i raspoređeni u službu Ante Rubin i Ana Babić.