Obavijest o ishodu natječajnog postupka

Temeljem članka 10., stavka 1., točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15 i 69/22) Grad Dubrovnik objavljuje obavijest o ishodu natječajnog postupka za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto savjetnik/ca II u Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika – 1 izvršitelj/ica objavljenog u („Narodnim novinama“ broj 68/2022) od 15. lipnja 2022. godine, kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika te na web stranici Grada Dubrovnika, završno do 23. lipnja 2022. godine.

Temeljem provedenog javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto savjetnik/ca II u Upravni odjel za europske fondove, regionalnu i međunarodnu suradnju Grada Dubrovnika primljen je i raspoređen u službu Mario Galić.