Obavijest o ishodu natječajnog postupka

Temeljem članka 10., stavka 1., točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15 i 69/22) Grad Dubrovnik objavljuje obavijest o ishodu natječajnog postupka za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto referent/ica – računovodstveni referent/ica u Upravni odjel za proračun, financije i naplatu Grada Dubrovnika, Odsjek za računovodstvo i naplatu – 1 izvršitelj/ica objavljenog u („Narodnim novinama“ broj 58/2022) od 25. svibnja 2022. godine, kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika te na web stranici Grada Dubrovnika, završno do 02. lipnja 2022. godine.

 

 

Temeljem provedenog javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto referent/ica – računovodstveni referent/ica  u Upravni odjel za proračun, financije i naplatu Grada Dubrovnika, Odsjek za računovodstvo i naplatu primljena je i raspoređena u službu Marina Stjepović.