Obavijest o ishodu natječajnog postupka

Temeljem članka 10., stavka 1., točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15) Grad Dubrovnik objavljuje obavijest o ishodu natječajnog postupka za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto referent/ica – komunalni redar  u Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika, Odsjek za komunalno redarstvo – 3 izvršitelja/ice objavljenog u („Narodnim novinama“ broj 45/2022) od 13. travnja 2022. godine, kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika te na web stranici Grada Dubrovnika, završno do 21. travnja 2022. godine.

 

Temeljem provedenog javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto referent/ica – komunalni redar u Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika, Odsjek za komunalno redarstvo primljeni i raspoređeni u službu su: Marko Čaleta, Antonio Šoša i Pavo Grljević.