Obavijest o ishodu javnog natječaja_Martina Skopljaković

Temeljem članka 10., stavka 1., točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15 i 69/22) Grad Dubrovnik objavljuje obavijest o ishodu natječajnog postupka za imenovanje pročelnika/ce u Upravni odjel za europske fondove Grada Dubrovnika – 1 izvršitelj/ica objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 83/2023 od 21. srpnja 2023. godine, kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika te na web stranici Grada Dubrovnika, završno do 31. srpnja 2023. godine.

 

Temeljem provedenog javnog natječaja imenovana je Martina Skopljaković.