Obavijest o ishodu javnog natječaja

Temeljem članka 10., stavka 1., točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15 i 69/22) Grad Dubrovnik objavljuje obavijest o ishodu natječajnog postupka za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto referent/ica – poslovni/a tajnik/ca u Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima Grada Dubrovnika – 1 izvršitelj/ica objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 14/2024 od 07. veljače 2024. godine, kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika te na web stranici Grada Dubrovnika, završno do 15. veljače 2024. godine.

 

Temeljem provedenog javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto referent/ica – poslovni/a tajnik/ca u Upravni odjel za izgradnju i upravljanje projektima Grada Dubrovnika primljena je i raspoređena u službu Nikoleta Belemečić.