Obavijest o ishodu javnog natječaja - Katarina Kusalo

Temeljem članka 10., stavka 1., točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15 i 69/22) Grad Dubrovnik objavljuje obavijest o ishodu natječajnog postupka za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto voditelj/ica Odsjeka u Upravni odjel za proračun, financije i naplatu Grada Dubrovnika, Odsjek za gradske poreze i naplatu – 1 izvršitelj/ica objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 73/2023 od 05. srpnja 2023. godine, kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika te na web stranici Grada Dubrovnika, završno do 13. srpnja 2023. godine.

 

Temeljem provedenog javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto voditelj/ica Odsjeka u Upravni odjel za proračun, financije i naplatu Grada Dubrovnika, Odsjek za gradske poreze i naplatu primljena je i raspoređena u službu Katarina Kusalo.