Obavijest o ishodu javnog natječaja - Vanja Šoša

Temeljem članka 10., stavka 1., točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15 i 69/22) Grad Dubrovnik objavljuje obavijest o ishodu natječajnog postupka za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto viši/a savjetnik/ca I u Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Grada Dubrovnika, Odsjek za evidentiranje i uknjižbu gradske imovine i vrednovanje nekretnina – 1 izvršitelj/ica objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 65/2023 od 16. lipnja 2023. godine, kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika te na web stranici Grada Dubrovnika, završno do 26. lipnja 2023. godine.

 

Temeljem provedenog javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto viši/a savjetnik/ca I u Upravni odjel za gospodarenje imovinom, opće i pravne poslove Grada Dubrovnika, Odsjek za evidentiranje i uknjižbu gradske imovine i vrednovanje nekretnina primljena je i raspoređena u službu Vanja Šoša.