Obavijest o ishodu javnog natječaja - Tea Gjivić Puzović i Mato Mojaš

Temeljem članka 10., stavka 1., točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15 i 69/22) Grad Dubrovnik objavljuje obavijest o ishodu natječajnog postupka za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto savjetnik/ca I za provedbu ITU mehanizma u Upravni odjel za europske fondove Grada Dubrovnika, Odsjek za provedbu ITU mehanizma (ITU PT) – 2 izvršitelja/ice objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 91/2023 od 04. kolovoza 2023. godine, kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika te na web stranici Grada Dubrovnika, završno do 14. kolovoza 2023. godine.

 

Temeljem provedenog javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto savjetnik/ca I za provedbu ITU mehanizma u Upravni odjel za europske fondove Grada Dubrovnika, Odsjek za provedbu ITU mehanizma (ITU PT) primljeni su i raspoređeni u službu Tea Gjivić Puzović i Mato Mojaš.