Obavijest o ishodu javnog natječaja - Srđan Svilokos

Temeljem članka 10., stavka 1., točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15 i 69/22) Grad Dubrovnik objavljuje obavijest o ishodu natječajnog postupka za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto viši/a savjetnik/ca I u Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Grada Dubrovnika - 1 izvršitelj/ica objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 107/2023 od 15. rujna 2023. godine, kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika te na web stranici Grada Dubrovnika, završno do 25. rujna 2023. godine.

Temeljem provedenog javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto viši/a savjetnik/ca I u Upravni odjel za izdavanje i provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje Grada Dubrovnika primljen je i raspoređen u službu Srđan Svilokos.