Obavijest o ishodu javnog natječaja - Merica Gojan

Temeljem članka 10., stavka 1., točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15 i 69/22) Grad Dubrovnik objavljuje obavijest o ishodu natječajnog postupka za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto referent/ica – administrativni referent/ica u Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika – 1 izvršitelj/ica objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 53/2023 od 19. svibnja 2023. godine, kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika te na web stranici Grada Dubrovnika, završno do 29. svibnja 2023. godine.

Temeljem provedenog javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto referent/ica – administrativni referent/ica u Upravni odjel za komunalne djelatnosti, promet i mjesnu samoupravu Grada Dubrovnika primljena je i raspoređena u službu Merica Gojan.