Obavijest o ishodu javnog natječaja - Marija Pajić Bačić

Temeljem članka 10., stavka 1., točke 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13, 85/15 i 69/22) Grad Dubrovnik objavljuje obavijest o ishodu natječajnog postupka za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto stručni/a suradnik/ca I u Upravni odjel za poslove gradonačelnika Grada Dubrovnika – 1 izvršitelj/ica objavljenog u „Narodnim novinama“ broj 58/2024 od 17. svibnja 2024. godine, kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na oglasnoj ploči Grada Dubrovnika te na web stranici Grada Dubrovnika, završno do 27. svibnja 2024. godine.

 

Temeljem provedenog javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto stručni/a suradnik/ca I u Upravni odjel za poslove gradonačelnika Grada Dubrovnika primljena je i raspoređena u službu Marija Pajić Bačić.