NATJEČAJ za dodjelu potpora za zapošljavanje pripravnika na području Grada Dubrovnika u 2020. godini

Temeljem članka 8. Odluke o dodjeli potpora za zapošljavanje pripravnika („Službeni glasnik„ Grada Dubrovnika broj: 23/17) i Zaključka gradonačelnik Grada Dubrovnika (KLASA: 301-01/20-04/01, URBROJ: 2117/01-01-20-02 od 03. siječnja 2020.g. ) raspisuje se NATJEČAJ za dodjelu potpora za zapošljavanje pripravnika na području Grada Dubrovnika u 2020. godini