Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora na adresi Frana Supila 10A