Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora na adresi Josipa Kosora 34