JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup javnih površina za proizvodno-tradicijske obrte na Gundulićevoj poljani