Usluge obavljanja javnog prijevoza u lokalnom linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Grad Dubrovnik (Luka Gruž) - otok koločep (Gornje Čelo)

Javna nabava male vrijednosti

Grad Dubrovnik pokrenuo je otvoreni postupak male vrijednosti za nabavu Usluge obavljanja javnog prijevoza u lokalnom linijskom obalnom pomorskom prometu na relaciji Grad Dubrovnik (Luka Gruž) - otok koločep (Gornje Čelo), evidencijski broj nabave: 04-01/22MV.

Obavijest o nadmetanju poslana je na objavu 04. studenog 2022. godine u EOJN pod brojem 2022/S 0F2-0044043, s datumom objave 07. studenog 2022. godine.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 25. studenog 2022. godine do 10:00 sati.