Sportska dvorana za borilačke sportove "Gladijatori" - izvođenje radova

Javna nabava male vrijednosti

Grad Dubrovnik je pokrenuo otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet: Sportska dvorana za borilačke sportove "Gladijatori" - izvođenje radova, evidencijski broj  14-17/20MV.

 

Obavijest o nadmetanju poslana je na objavu 17. prosinca 2020. godine u EOJN RH pod brojem: 2020/S 0F2-0045157, s datumom objave 18. prosinca 2020. godine.

 

Krajnji rok za dostavu ponude je 08. siječnja 2021. do 10:00 sati.