Složeno IKT rješenje - gradski sustav za otvorenu komunikaciju i kolaboraciju s građanima

Javna nabava male vrijednosti

Grad Dubrovnik pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti predmet kojeg je nabava složenog IKT rješenja - gradski sustav za otvorenu komunikaciju i kolaboraciju s građanima, Evidencijski broj nabave: 02-03/20MV. Postupak je objavljen i obavijest o nadmetanje možete pronaći u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2020/S 0F2-0043978.

Krajnji rok za dostavu ponuda je do 30. prosinca 2020. godine do 10:00 sati.