Pružanje usluga pripremanja i posluživanja obroka korisnicima pučke kuhinje, ev.br. 08-02/21VV

Javna nabava velike vrijednosti

Grad Dubrovnik pokrenuo je otvoreni postupak javne nabave velike vrijednosti s ciljem sklapanja okrivnog sporazuma, za predmet nabave: Pružanje usluga pripremanja i posluživanja obroka korisnicima pučke kuhinje, ev.br. 08-02/21VV.

Obavijest o nadmetanju pod brojem: 2021/S 0F3-0038441 poslana je na objavu 19. listopada 2021. u Službeni list EU te u Elektronički oglasnik javne nabave s datumom objave 22. listopada 2021. godine.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 22. studenog 2021. godine do 09.00 sati.