Osnovna škola Marin Getaldić – izvođenje radova

Javna nabava male vrijednosti

Grad Dubrovnik je pokrenuo otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet: Osnovna škola Marin Getaldić - izvođenje radova, evidencijski broj  14-01/21MV

Obavijest o nadmetanju poslana je na objavu 24. ožujka 2021. godine u EOJN RH pod brojem 2021/S 0F2-0011678, s datumom objave 25. ožujka 2021. godine.

Krajnji rok za dostavu ponude je 16. travnja 2021. do 10:00 sati.