Nabava usluga stručnjaka za tehničku podršku

Javna nabava male vrijednosti

Grad Dubrovnik pokrenuo je postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet nabave usluga stručnjaka za tehničku podršku u okviru projekta e-škole, evidencijski broj nabave: 08-03/21MV.

 

Obavijest o nadmetanju poslana je na objavu u Elektronički oglasnik javne nabave 01. veljače 2021. godine pod brojem 2021/S 0F2-0004387 s datumom objave 02. veljače 2021. godine.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 23. veljače 2021. godine do 10:00 sati.