Nabava telekomunikacijskih usluga u nepokretnoj mreži

Javna nabava male vrijednosti

Grad Dubrovnik je pokrenuo otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja okvirnog sporazuma s jednim gospodarskim subjektom na razdoblje od 2 godine za nabavu "Telekomunikacijskih usluga u nepokretnoj mreži, ev. broj 02-03/22 MV

 

Obavijest o nadmetanju poslana je na objavu 22. kolovoza 2022. godine u EOJN RH pod brojem  2022/S 0F2-0033360, s datumom objave 23. kolovoza 2022. godine.

 

Krajnji rok za dostavu ponude je 13. rujna  2022. do 10:00 sati.