Nabava opreme igrališta za DV Pčelica

Javna nabava male vrijednosti

Grad Dubrovnik je pokrenuo otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora o javnoj nabavi za predmet: "Nabava opreme igrališta za DV Pčelica", evidencijski broj 08-03/20MV.

 

Obavijest o nadmetanju poslana je na objavu 27. studenog 2020. godine u EOJN RH pod brojem: 2020/S 0F2-0042780, s datumom objave 30. studenog 2020. godine.

 

Krajnji rok za dostavu ponuda je 18. prosinca 2020. do 10:00 sati.