Nabava obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola na području grada Dubrovnika

Javna nabava male vrijednosti

Grad Dubrovnik je pokrenuo otvoreni postupak javne nabave male vrijednosti s ciljem sklapanja ugovora, za predmet nabave: Nabava obrazovnih materijala za učenike osnovnih škola na području grada Dubrovnika, evidencijski broj nabave: 08-01/22MV.

Obavijest o nadmetanju pod brojem 2022/S 0F2-0029398 poslana je na objavu 21. srpnja 2022. godine na Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske s datumom objave 22. srpnja 2022. godine.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 11. kolovoza 2022. godine do 9:00 sati.