Nabava namještaja i opreme u sklopu projekta "Grad ZA djecu - poboljšanje usluga i uvjeta za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području grada Dubrovnika", kodni broj UP.02.2.2.08.006

Jednostavna nabava

Grad Dubrovnik pokrenuo je postupak jednostavne nabave za nabavu namještaja i opreme u sklopu projekta "Grad ZA djecu - poboljšanje usluga i uvjeta za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja na području grada Dubrovnika", kodni broj UP.02.2.2.08.006.

Rok za dostavu ponuda je 08. prosinca 2020. godine do 10:00 sati.

Poziv na dostavu ponuda nalazi se na poveznici.

Na istoj poveznici nalazi se i modul putem kojeg se dostavljaju ponude.