Nabava namještaja (uredskih stolica)

Jednostavna nabava

Grad Dubrovnik je pokrenuo postupak jednostavne nabave za predmet nabave "Nabava namještaja - grupa I." kojim se nabavljaju uredske stolice. Procijenjena vrijednost grupe predmeta nabave je 13.000,00 eura bez PDV-a.

 

Rok za dostavu ponuda je 04. travnja 2024. godine do 10:00 sati. Poziv na dostavu ponude nalazi se na sljedećoj poveznici.

 

Na istoj poveznici se nalaze modul za dostavu ponuda kao i sveukupni uvjeti za dostavu ponuda.