Izrada Strategije zelene urbane obnove

Jednostavna nabava

Grad Dubrovnik je pokrenuo postupak jednostavne nabave za predmet nabave "Izrada Strategije zelene urbane obnove", ev.broj:07-07/24JN.

 

Rok za dostavu ponuda je 22. siječnja 2024. godine do 10:00 sati. Poziv na dostavu ponude nalazi se na sljedećoj poveznici.

 

Na istoj poveznici se nalaze modul za dostavu ponuda kao i sveukupni uvjeti za dostavu ponuda.

Obavijest o produženju roka:

Naručitelj je pravodobno, prije isteka roka, zaprimio zahtjev ponuditelja za produženje roka za dostavu ponude, te se rok za dostavu ponude 22. siječnja 2024. godine mijenja i glasi:

Rok za dostavu ponude je 29. siječnja 2024. godine do 10:00 sati. 

Obavijest o izmijeni toč. 2.8.2.

Naručitelj kao dokaz da ispunjava uvjete iz toč. 2.8.2. - Iskustvo sukladno odgovarajućim referencama iz prije izvršenih ugovora, dostavlja;

Popis pruženih usluga:

- vrijednost usluga,

- datum i mjesto izvšenja usluga

- naziv druge ugovorne strane.