28. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

Sjednica Gradskog vijeća

28. sjednica Gradskog vijeća Grada Dubrovnika održat će se u srijedu, 18. ožujka 2020., s početkom u 11:00 sati. Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1. 

 

KLASA: 021-05/17-01/01

URBROJ: 2117/01-09-20-28                                                      

Dubrovnik, 9. ožujka 2020.­                                                    

 

VIJEĆNICIMA GRADSKOG VIJEĆA

GRADA DUBROVNIKA

 

 -  S   V   I   M   A -

 

Sazivam  28. sjednicu Gradskog  vijeća  Grada  Dubrovnika           

                za  srijedu, 18. ožujka  2020., s početkom u 11:00 sati

               ___________________________________________________

 

 

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Grada Dubrovnika, Pred Dvorom 1, u Dubrovniku.

 

Za sjednicu se predlaže

 

D n e v n i  r e d

 

 

1.    Vijećnička pitanja.

 

2.    Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Dubrovnika u razdoblju od 1. srpnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine.

 

3.    Prijedlog odluke o komunalnom redu.

 

4.    Prijedlog odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu.

 

5.    Prijedlog odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B).

 

6.    Prijedlog odluke o dopuni Odluke o uređenju prometa na području Grada Dubrovnika.

 

7.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zaustavljanju i parkiranju turističkih autobusa i osobnih automobila (8+1) u zoni posebnog prometnog režima.

 

8.    Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku.

9.    Prijedlog odluke o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Libertas Dubrovnik d.o.o. za sklapanje ugovora o operativnom leasingu na razdoblje od 7 godina za nabavku 3 nova zglobna niskopodna autobusa.

 

10.  Prijedlog Odluke o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Dubrovnika u 2020. godini.

 

11.  Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u 2020. godini.

 

12.  Prijedlog pravilnika o prometovanju ulicom Branitelja Dubrovnika u smjeru kretanja Boninovo – Pile.

 

13.  Prijedlog pravilnika o izmjenama Pravilnika o snimanju na javnim površinama i u prostorima kojima gospodari Grad Dubrovnik.

 

14.  Prijedlog izmjena i dopuna Plana korištenja javnim površinama u povijesnoj jezgri.

 

15.  Prijedlog izmjena i dopuna Plana korištenja javnim površinama izvan povijesne jezgre.

 

16.  Prijedlog zaključka o kupnji nekretnine katastarskih oznaka čest. zem. 1056 i 1057/1, sve k.o. Gruž od društva Vrtlar d.o.o.

 

17.  Prijedlog zaključka o ukidanju statusa puta, odnosno javnog dobra u općoj uporabi za dio nekretnine katastarske oznake čest. zem. 1513 k.o. Trsteno, površine 18m2.

 

18.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju teksta Ugovora o ustupanju javnih parkirališnih površina za organizaciju javnih parkirališta u 2020. godini s društvom Sanitat Dubrovnik d.o.o.

 

19.  Prijedlog zaključka o sklapanju Ugovora o zakupu za dio nekretnine zemljišnoknjižne oznake čest. zem. 2642/2 i 2642/5, sve k.o. Dubrovnik, u naravi dio tvrđave sv. Ivana sa Sveučilištem u Dubrovniku.

 

20.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Dubrovnika u 2019. godini.

 

21.  Prijedlog godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Dubrovnika za 2020. godinu.

 

22.  Prijedlog zaključka o djelomičnom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa obveznice Anite Ivanković.

 

23.  Prijedlog zaključka o potpunom oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa Župe sv. Spasa u Mokošici.

 

24.  Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Opće uvjete isporuke uslužnih komunalnih djelatnosti obrta PALMA PLUS vl. Dubravke Ivelja.

 

25.  Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Opće uvjete isporuke uslužnih komunalnih djelatnosti obrta za usluge nosača Mesnice „T-Bone Steak“ vl. Boža Pulića.

 

26.  Prijedlog odluke o imenovanju Povjerenstva za izravnu dodjelu financijskih sredstava.

 

27.  Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata ili manifestacija za provedbu Javnog poziva za dodjelu jednokratnih financijskih potpora udrugama za 2020. godinu.

 

28.  Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata ili manifestacija u sklopu Javnog poziva za predlaganje projekata/programa iz područja urbanizma i prostornog planiranja na prostoru Grada Dubrovnika za 2020. godinu.

 

29.  Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje programa, projekata ili manifestacija u sklopu Javnog poziva za predlaganje projekata/programa iz područja zaštite okoliša i prirode na prostoru Grada Dubrovnika za 2020. godinu

 

30.  Prijedlog odluke o osnivanju  Povjerenstva za  provedbu Strategije razvoja sporta i sportske infrastrukture u Gradu Dubrovniku 2018 – 2028.

 

31.  Prijedlog zaključka o imenovanju Povjerenstva za ocjenjivanje športsko-plesnih priredbi za djecu od značaja za Grad Dubrovnik u 2020. godini.

 

32.  Prijedlog zaključka o sklapanju Dodatka 1. Sporazuma o suradnji na razvojnom projektu HEP-a za izgradnju infrastrukture za punjenje elektromotornih vozila.

 

33.  Prijedlog zaključka o sklapanju Sporazuma o suradnji na razvojnom projektu HEP-a za izgradnju infrastrukture za punjenje elektromotornih vozila.

 

34.  Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik.

 

35.  Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Grada Dubrovnika za razdoblje 2014. – 2018. godina.

 

 

 

Prijedlog akta za 34. točku predloženog dnevnog reda bit će Vam dostavljen nakon što ga utvrdi ovlašteni odbor Gradskog vijeća Grada Dubrovnika, a cjelovite materijale možete dobiti na uvid u Službi Gradskog vijeća, svaki radni dan u uredovno vrijeme.

 

 

Cjeloviti materijal za 9. točku predloženog dnevnog reda možete dobiti na uvid u Službi Gradskog vijeća, svaki radni dan u uredovno vrijeme.

 

O možebitnom izostanku, molim, javite na telefon: 351-842 ili 351-823.

 

Materijali za sjednicu bit će vam dostupni na web-stranici Grada Dubrovnika: Gradsko vijeće – Sjednice.    

              

Predsjednik Gradskog vijeća:

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

 

Dokumenti uz članak
Poziv na 28. sjednicu Gradskog vijeća Grada Dubrovnika
Poziv na 28. sjednicu Gradskog vijeća Grada Dubrovnika
Poziv na 28. sjednicu Gradskog vijeća Grada Dubrovnika
2.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Dubrovnika u razdoblju od 1. srpnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine.
2.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Dubrovnika u razdoblju od 1. srpnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine.
2.Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Dubrovnika u razdoblju od 1. srpnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine.
3.Odluka o komunalnom redu.pdf
3.Odluka o komunalnom redu.pdf
3.Odluka o komunalnom redu.pdf
4.Odluka o dopuni Odluke o komunalnom dooprinosu.pdf
4.Odluka o dopuni Odluke o komunalnom dooprinosu.pdf
4.Odluka o dopuni Odluke o komunalnom dooprinosu.pdf
5.Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade.pdf
5.Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade.pdf
5.Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade.pdf
6.Odluka o uređenju prometa-izmjena.pdf
6.Odluka o uređenju prometa-izmjena.pdf
6.Odluka o uređenju prometa-izmjena.pdf
7.Odluka o zaustavljanju autobusa-izmjena.pdf
7.Odluka o zaustavljanju autobusa-izmjena.pdf
7.Odluka o zaustavljanju autobusa-izmjena.pdf
8.Odluka o organizaciji parkinga-izmjena.pdf
8.Odluka o organizaciji parkinga-izmjena.pdf
8.Odluka o organizaciji parkinga-izmjena.pdf
9.Odluka o odavanju suglasnosti za operativni leasing.pdf
9.Odluka o odavanju suglasnosti za operativni leasing.pdf
9.Odluka o odavanju suglasnosti za operativni leasing.pdf
10.Odluka o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Dubrovnika u 2020. godini.pdf
10.Odluka o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Dubrovnika u 2020. godini.pdf
10.Odluka o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne postrojbe Grada Dubrovnika u 2020. godini.pdf
11.Odluka o kriterijima za financiranje +íkolstva.pdf
11.Odluka o kriterijima za financiranje +íkolstva.pdf
11.Odluka o kriterijima za financiranje +íkolstva.pdf
12.Pravilnik o prometovanju ulicom Branitelja.pdf
12.Pravilnik o prometovanju ulicom Branitelja.pdf
12.Pravilnik o prometovanju ulicom Branitelja.pdf
13.Izmjene Pravinika o snimanju.pdf
13.Izmjene Pravinika o snimanju.pdf
13.Izmjene Pravinika o snimanju.pdf
14.Izmjene Plana korištenja jav.površina u Povijesnoj jezgri.pdf
14.Izmjene Plana korištenja jav.površina u Povijesnoj jezgri.pdf
14.Izmjene Plana korištenja jav.površina u Povijesnoj jezgri.pdf
15.Izmjene Plana korišrenja jav. povr+íinama izvan povijesne jezgre.pdf
15.Izmjene Plana korišrenja jav. povr+íinama izvan povijesne jezgre.pdf
15.Izmjene Plana korišrenja jav. povr+íinama izvan povijesne jezgre.pdf
16.Zaključak o kupnji nekretnine Vrtlara.pdf
16.Zaključak o kupnji nekretnine Vrtlara.pdf
16.Zaključak o kupnji nekretnine Vrtlara.pdf
17.Zaključak o ukidanju statusa puta.pdf
17.Zaključak o ukidanju statusa puta.pdf
17.Zaključak o ukidanju statusa puta.pdf
18.Zaključak o prihvaćanju Ugovora sa Sanitatom.pdf
18.Zaključak o prihvaćanju Ugovora sa Sanitatom.pdf
18.Zaključak o prihvaćanju Ugovora sa Sanitatom.pdf
19.Zaključak sklapanju Ugovora-Sveučilište.pdf
19.Zaključak sklapanju Ugovora-Sveučilište.pdf
19.Zaključak sklapanju Ugovora-Sveučilište.pdf
20.Izvješće o stanju zaštite od požara.pdf
20.Izvješće o stanju zaštite od požara.pdf
20.Izvješće o stanju zaštite od požara.pdf
21.Godišínji provedbeni plan unapređenja zaštite.pdf
21.Godišínji provedbeni plan unapređenja zaštite.pdf
21.Godišínji provedbeni plan unapređenja zaštite.pdf
22.Zaklju¦Źak o osloba¦Ĺanju komunalnog doprinosa.pdf
22.Zaklju¦Źak o osloba¦Ĺanju komunalnog doprinosa.pdf
22.Zaklju¦Źak o osloba¦Ĺanju komunalnog doprinosa.pdf
23.Zaključak o oslobađanju komunalnog doprinosa za Żupu sv. Spasa.pdf
23.Zaključak o oslobađanju komunalnog doprinosa za Żupu sv. Spasa.pdf
23.Zaključak o oslobađanju komunalnog doprinosa za Żupu sv. Spasa.pdf
24.Odluka o davanju suglasnosti na opće uvjete PALMA PLUS .pdf
24.Odluka o davanju suglasnosti na opće uvjete PALMA PLUS .pdf
24.Odluka o davanju suglasnosti na opće uvjete PALMA PLUS .pdf
25.Odluka o davanju suglasnosti na opće uvjete T-BONE STEAK.pdf
25.Odluka o davanju suglasnosti na opće uvjete T-BONE STEAK.pdf
25.Odluka o davanju suglasnosti na opće uvjete T-BONE STEAK.pdf
26.Odluka-Povjerenstvo za izravnu dodjelu.pdf
26.Odluka-Povjerenstvo za izravnu dodjelu.pdf
26.Odluka-Povjerenstvo za izravnu dodjelu.pdf
27.Zaključak-Povjerenstvo za ocjenjivanje programa udruga.pdf
27.Zaključak-Povjerenstvo za ocjenjivanje programa udruga.pdf
27.Zaključak-Povjerenstvo za ocjenjivanje programa udruga.pdf
28.Zaključak-Povjerenstvo za projekte iz urbanizma.pdf
28.Zaključak-Povjerenstvo za projekte iz urbanizma.pdf
28.Zaključak-Povjerenstvo za projekte iz urbanizma.pdf
29.Zaključak-Povjerensto za programe zaštite okoliša.pdf
29.Zaključak-Povjerensto za programe zaštite okoliša.pdf
29.Zaključak-Povjerensto za programe zaštite okoliša.pdf
30.Odluka-Povjerenstvo za Strategiju sporta.pdf
30.Odluka-Povjerenstvo za Strategiju sporta.pdf
30.Odluka-Povjerenstvo za Strategiju sporta.pdf
31.Zaključak-Povjerenstvo za sportsko-plesne.pdf
31.Zaključak-Povjerenstvo za sportsko-plesne.pdf
31.Zaključak-Povjerenstvo za sportsko-plesne.pdf
32.Zaključak Dodatka I Sporazumu o suradnji - HEP.pdf
32.Zaključak Dodatka I Sporazumu o suradnji - HEP.pdf
32.Zaključak Dodatka I Sporazumu o suradnji - HEP.pdf
33.Zaključak o sklapanju Sporazuma-HEPpdf.pdf
33.Zaključak o sklapanju Sporazuma-HEPpdf.pdf
33.Zaključak o sklapanju Sporazuma-HEPpdf.pdf
33.1.Sporazuma-HEP-popratna dokumentacija.pdf
33.1.Sporazuma-HEP-popratna dokumentacija.pdf
33.1.Sporazuma-HEP-popratna dokumentacija.pdf
35.Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru.pdf
35.Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru.pdf
35.Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru.pdf