Službeni glasnik

Službeni glasnik

Objavljeno: 07.09.17.

Službeni glasnik broj 16 - 1. rujna 2017.

Gradsko vijeće

82. Odluka izmjenama i dopunama Odluke o izradi Izmjena i dopuna PPU-a Grada Dubrovnika, izmjena i dopuna GUP-a Grada Dubrovnika, te Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Stambenog naselja Solitudo“
83. Odluka o dopunama Odluke o autotaksi prijevozu na području i s područja Grada Dubrovnika
84. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku
85. Odluka o osnivanju i imenovanju Stručnog povjerenstva za provođenje postupka davanja koncesije za obavljanje javnog prijevoza u lokalnom linijskom obalnom pomorskom prometu
86. Odluka o poduzimanju hitne mjere saniranja nelegalno proširenog dijela odlagališta otpada Grabovica
87. Koncept plana upravljanja zaštićenom spomeničkom cjelinom Grada Dubrovnika
88. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave
89. Ispravak tehničke pogreške u Rješenju o imenovanju ravnateljice Javne ustanove u kulturi Dubrovačke ljetne igre

Gradonačelnik

90. Odluka o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Dubrovnika
91. Plan prijma u službu u upravna tijela Grada Dubrovnika za 2017. godinu
92. Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Dječjih vrtića Dubrovnik
93. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjih vrtića Dubrovnik
94. Rješenje o razrješenju članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe „Dubrovački vatrogasci“ Dubrovnik
95. Rješenje o imenovanju članova Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe „Dubrovački vatrogasci“ Dubrovnik
96. Zaključak o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Marina Getaldića
97. Zaključak o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Lapad
98. Zaključak o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Mokošica
99. Zaključak o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Marina Držića
100. Zaključak o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Ivana Gundulića
101. Zaključak o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Antuna Masle
102. Izmjene i dopune plana prijma u službu u upravna tijela Grada Dubrovnika za 2017. godinu
103. Zaključak o izmjeni Zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Ivana Gundulića
104. Rješenje o ispravci Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjih vrtića Dubrovnik
105. Zaključak o izmjeni Zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Marina Držića
106. Izmjene i dopune plana prijma u službu u upravna tijela Grada Dubrovnika za 2017. godinu