Službeni glasnik

Službeni glasnik

Objavljeno: 31.01.18.

Službeni glasnik broj 2 - 29. siječnja 2018.

Gradsko vijeće

3. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika za 2018. godinu
4. Odluka o izmjenama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2018. godinu
5. Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Dubrovnika
6. Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Dubrovnika
7. Odluka o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Dubrovnika
8. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu
9. Odluka o izmjenama Odluke o komunalnoj naknadi
10. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu
11. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o organizaciji i načinu naplate i kontrole parkiranja u Gradu Dubrovniku
12. Odluka o osnivanju Kulturnih vijeća Grada Dubrovnika
13. Odluka o sklapanju ugovora o obavljanju privremenog prijevoza na lokalnoj brodskoj liniji između Grada Dubrovnika (Luka Gruž) i otoka Koločepa (Gornje Čelo)
14. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra Grada Dubrovnika
15. Rješenje o imenovanu ravnateljica Javne ustanove Muzej Domovinskog rata Dubrovnik
16. Zaključak o dodjeli Nagrade Dubrovnika za životno djelo akademiku fr. Stjepanu Krasiću
17. Zaključak o dodjeli Nagrade Dubrovnika za životno djelo – posmrtno padru Petru Perici
18. Zaključak o dodjeli Nagrade Dubrovnika Dubravki Šeparović Mušović
19. Zaključak o dodjeli Nagrade Dubrovnika Ljekarni Čebulc
20. Zaključak o dodjeli Nagrade Dubrovnika Udruzi slijepih Dubrovačko-neretvanske županije