Službeni glasnik

Službeni glasnik

Objavljeno: 06.06.18.

Službeni glasnik broj 12 - 30. svibnja 2018.

Gradsko vijeće

84. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
85. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu javnih površina
86. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o načinu financiranja troškova uređenja građevinskog zemljišta te izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture
87. Odluka o pristupanju Grada Dubrovnika Europskoj povelji o ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini
88. Odluka o usvajanju „Strategije razvoja turizma i odredbe o kruzing-turizmu na području grada Dubrovnika do 2025. (I. faza)“.
89. Izmjene i dopune Plana korištenja javnim površinama u Povijesnoj jezgri
90. Izmjene i dopune Programa obavljanja komunalnih djelatnosti od lokalnog značaja za Grad Dubrovnik u 2018. godini
91. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2018. godini
92. Izmjene Programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – stanica Dubrovnik za 2018. godinu
93. Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za odobravanje izvođenja radova na području Grada Dubrovnika
94. Rješenje o imenovanju članova Kulturnog vijeća za glazbenu djelatnost
95. Rješenje o imenovanju članova Kulturnog vijeća za dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti
96. Rješenje o imenovanju članova Kulturnog vijeća za muzejsko-galerijsku djelatnost, likovnu umjetnost i zaštitu i očuvanje kulturne baštine
97. Rješenje o imenovanju članova Kulturnog vijeća za knjižnično-izdavačku djelatnost
98. Rješenje o imenovanju članova Kulturnog vijeća za audio-vizualne djelatnosti i nove medijske kulture
99. Rrješenje o imenovanju ravnatelja/ice Javne ustanove u kulturi Folklorni ansambl „Linđo“.
100. Rješenje o imenovanju druge potpredsjednice Gradskog vijeća Grada Dubrovnika

Gradonačelnik

101. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Dubrovnika
102. Zaključak o izmjeni Zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Lapad
103. Zaključak o izmjeni Zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Marina Getaldića
104. Zaključak o izmjeni Zaključka o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Marina Držića
105. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave