Službeni glasnik

Službeni glasnik

Objavljeno: 08.04.20.

Službeni glasnik 4 - 8. travnja 2020.

Gradsko vijeće

33. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika za 2020. godinu
34. Odluka o dopuni Odluke o naknadama predsjedniku, zamjenicima predsjednika i članovima Gradskog vijeća Grada Dubrovnika
35. Odluka o dopuni Odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Dubrovnika namijenjenih financiranju političkih stranaka i vijećnika s liste grupe birača Gradskog vijeća Grada Dubrovnika
36. Odluka o izmjenama Odluke o plaći i drugim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika iz radnog odnosa
37. Odluka o dodjeli subvencija za pokriće dijela troškova najma poslovnog prostora za gospodarske subjekte na području Grada Dubrovnika
38. Odluka o dopuni Odluke o reklamiranju na području Grada Dubrovnika
39. Odluka o privremenoj novčanoj pomoći
40. Odluka o oslobađanja plaćanja cijene usluge korištenja vrtićkih usluga
41. Odluka o stjecanju prava na subvenciju troškova najma stana korisnicima privremene pomoći
42. Zaključak o oslobađanju plaćanja najamnine i naknade za bespravno korištenje za stanove u vlasništvu Grada Dubrovnika za travanj, svibanj i lipanj 2020. godine
43. Zaključak o umanjenju svih ugovorenih iznosa zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu i suvlasništvu Grada Dubrovnika za 50% iznosa za mjesece travanj, svibanj i lipanj 2020. godine
44. Zaključak o umanjenju svih iznosa zakupnine za korištenje javnim površinama Grada Dubrovnika
45. Zaključak o oslobađanju građana plaćanja parkinga na području Grada Dubrovnika
46. Rješenja o imenovanju Povjerenstva za odobravanje izvođenja građevinskih radova na području Grada Dubrovnika
47. Rješenje o imenovanju ravnatelja Javne ustanove Športski objekti Dubrovnik