Službeni glasnik

Službeni glasnik

Objavljeno: 25.09.19.

Službeni glasnik broj 11. - 24. rujna 2019.

Gradsko vijeće

102. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika za 2019. godinu
103. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Dubrovnika za 2019. godinu
104. Odluka o davanju suglasnosti trgovačkom društvu Libertas Dubrovnik d.o.o. za sklapanje Ugovora o operativnom leasingu za nabavku tri gradska niskopodna zglobna autobusa
105. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj
106. Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja „Koločep"
107. Odluka o visini turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci ili sidrištu luke
108. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
109. Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti opskrbe trgovina i građana unutar povijesne jezgre Grada Dubrovnika posebnim vozilima
110. Odluka o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti opskrbe trgovina i građana unutar povijesne jezgre Grada Dubrovnika posebnim vozilima
111. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o podjeli Dječjih vrtića Dubrovnik
112. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode udruge i druge organizacije civilnog društva
113. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije za posebnu upotrebu pomorskog dobra Grada Dubrovnika
114. Odluka o imenovanju Stručnog povjerenstva za javnu nabavu
115. Pravilnik o dopunama Pravilnika o snimanju na javnim površinama i prostorima kojima gospodari Grad Dubrovnik
116. Izmjene i dopune Plana korištenja javnim površinama izvan povijesne jezgre
117. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu Grada Dubrovnika za 2019. godinu
118. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Dubrovnika za 2019. godinu
119. Zaključak o oslobađanju ugostitelja od plaćanja zakupnine za javne površine u zimskim mjesecima unutar povijesne jezgre
120. Zaključak o nagradnom fondu za provedbu natječaja za Urbanističko-arhitektonsko-krajobrazno rješenje parka Gradac
121. Zaključak o imenovanju sudionika natječaja za Urbanističko-arhitektonsko-krajobrazno rješenje parka Gradac
122. Rješenje o imenovanju natječajnog povjerenstva za provedbu natječaja za izbor ravnatelja/ice javne ustanove Prirodoslovni muzej Dubrovnik
123. Rješenje o imenovanju ravnatelja/ice Ustanove u kulturi Dom Marina Držića

Gradonačelnik

124. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu
125. Odluka o dopuni Odluke o imenovanju službenice za informiranje
126.Zaključak o imenovanju predstavnika suvlasnika
128. Pravilnik o popisu imovine i obveza Grada Dubrovnika i postupanju s imovinom preuzetom na korištenje