Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 3 - 13. ožujka 2019.Objavljeno: 13.03.19.

47. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za odobravanje izvođenja građevinskih radova na području Grada Dubrovnika

Na temelju članka 6. stavka 1. Odluke o privremenoj zabrani izvođenja građevinskih radova na području Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 23/18.) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 20. sjednici, održanoj 12. ožujka 2019., donijelo

 

 

R J E Š E N J E

o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva

za odobravanje izvođenja građevinskih radova

 

 

I.

 

U Povjerenstvo za odobravanje izvođenja građevinskih radova na području Grada Dubrovnika imenuju se:

 

1.    Đuro Goluža, predsjednik,

2.    Kata Dugandžić, član,

3.    Nikolina Matuško, član.

 

 

II.

 

Ovo rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 363-01/19-09/02

URBROJ: 2117/01-09-19-03

Dubrovnik, 12. ožujka 2019.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------