Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 3 - 13. ožujka 2019.Objavljeno: 13.03.19.

41. Izmjene i dopune Plana korištenja javnim površinama izvan Povijesne jezgre

Na temelju članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12., 5/13., 6/13.- pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 20. sjednici, održanoj 12. ožujka 2019., donijelo je

 

 

 

Izmjene i dopune

Plana korištenja javnim površinama izvan Povijesne jezgre

 

 

­                                     

Članak 1.

 

U PLANU KORIŠTENJA JAVNIM POVRŠINAMA IZVAN POVIJESNE JEZGRE („Službeni

glasnik Grada Dubrovnika“, broj 13/14, 8/15, 11/15, 4/16, 8/16, 11/16, 12/16, 17/16., 5/18. i  14/18.) dodaje se slijedeći tekst:

 

1. U poglavlju naslova PILE/KONO, podnaslova STOLOVI, STOLICE I KLUPE ISPRED UGOSTITELJSKIH OBJEKATA,

 

Brsalje

 

-          dodaje se:

 

Pizzeria „Tomato“, taraca ispred objekta,  22,00 m2, čest.zem. 457 k.o. Dubrovnik

 

 

2. U poglavlju naslova GRUŽ, podnaslov STOLOVI, STOLICE I KLUPE ISPRED UGOSTITELJSKIH OBJEKATA,

 

Obala Pape Ivana Pavla II

 

-          dodaje se:

 

Caffe bar „Solska baza“, uz fasadu objekta na kbr.14, 9,18 m2, čest.zem. 1294/2, k.o. Gruž

 

 

Članak 2.

                                                                     

Ove izmjene i dopune Plana stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.                        

                   

 

KLASA: 363-05/16-01/115                                                 

URBROJ: 2117/01-09-19-20 

Dubrovnik, 12. ožujka 2019.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:           

mr.sc. Marko Potrebica, v. r.

------------------------------------------------