Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 3 - 13. ožujka 2019.Objavljeno: 13.03.19.

29. Izmjene i dopune Proračuna Grada Dubrovnika za 2019. godinu

GRADSKO VIJEĆE

 

39. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08.,136/12. i 15/15) i članka 32. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 4/09., 6/10., 3/11., 14/12, 5/13, 6/13. – pročišćeni tekst, 9/15. i 5/18), razmotrivši Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Dubrovnika za 2019., Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 20. sjednici, održanoj 12. ožujka 2019., donijelo je

 

 

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2019. GODINU

 

  

I. OPĆI DIO

Prilog - IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2019. GODINU - OPĆI DIOII. POSEBNI DIO PRORAČUNA

Prilog - IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA DUBROVNIKA ZA 2019. GODINU - POSEBNI DIO