Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 6 - 12. svibnja 2022.Objavljeno: 12.05.22.

65. Izmjena i dopuna Plana korištenja javnim površinama u povijesnoj jezgri

65. Izmjena i dopuna Plana korištenja javnim površinama u povijesnoj jezgri

 

 

Na temelju članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 11. sjednici, održanoj 9. svibnja 2022., donijelo je

 

 

Izmjene i dopune

Plana korištenja javnim površinama u Povijesnoj jezgri

 

 

 

Članak 1.

 

U PLANU KORIŠTENJA JAVNIM POVRŠINAMA U POVIJESNOJ JEZGRI („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 17/16, 25/17.,12/18., 14/18., 9/20.,14/20. i 3/22.) mijenja se ili dodaje, slijedeći tekst:

 

1. U poglavlju naslova STOLOVI, STOLICE I KLUPE ISPRED UGOSTITELJSKIH OBJEKATA, podnaslov    Poljana Marina Držića

 

      mijenja se tekst:

 

"AMORET" konoba, maks. 55,00 m2 + 31,50 m2 uvjetno ( cca. 55,00 m2 u južnom kutu do Biskupske palače, te 31,50 m2 ispred Biskupske palače-desno od ulaza, uvjetno uz suglasnost Dubrovačke biskupije) i 18,00 m2 u ulici Od Pustijerne - do ulaznih vrata i ispred magazina desno

 

Napomena:

 

Radi ponovnog stavljanja ograde ispred Biskupske palače, Zaključcima Povjerenstva od 08. siječnja i 16. lipnja 2014. Zakupniku je odobrena privremena izmjena Plana na Poljani Marina Držića i to da umjesto 55,00 m2 + 31,50 m2 može koristiti površinu uz zaštitnu ogradu Biskupske palače od 72,00 m2 (12,00 x 6,00 m) + 25,00 m2 uvjetno u vrijeme kad je gradilište neaktivno - uz suglasnost izvođača radova.

 

      i sada glasi:

 

"AMORET" konoba, maks. 75,84  m2 desno od ulaza u Biskupsku palaču i 17,79 m2 u ulici Od Pustijerne - do ulaznih vrata i ispred magazina desno

 

 

2. U poglavlju naslova STOLOVI, STOLICE I KLUPE ISPRED UGOSTITELJSKIH OBJEKATA, podnaslov Đorđićeva ulica 

 

      dodaje se tekst:

"REPUBLIC" fast food, maks 9,60 m2, istočna strana, na slobodnom dijelu fasade čest.zgr. 1611 k.o. Dubrovnik.

 

Članak 2.

 

Ove izmjene i dopune Plana stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom Glasniku Grada Dubrovnika“.

 

KLASA: 363-05/20-01/258                                                

URBROJ: 2117-1-09-22-9

Dubrovnik, 9. svibnja 2022.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------