Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 6 - 12. svibnja 2022.Objavljeno: 12.05.22.

50. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje“

50. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje“

 

Na temelju članka 87. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 11. sjednici, održanoj 9. svibnja 2022., donijelo je

 

 

ODLUKU O STAVLJANJU IZVAN SNAGE

ODLUKE O IZRADI IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA „ŠPORTSKO-REKREACIJSKOG PARKA GOSPINO POLJE“

 

 

 

Članak 1.

 

Stavlja se izvan snage Odluka o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Športsko-rekreacijskog parka Gospino polje” („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 22/21).

 

 

Članak 2.

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika".

 

 

KLASA: 350-01/21-01/01

URBROJ: 2117-1-09-22-52

Dubrovnik, 9. svibnja 2022.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------