Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 22 - 2. prosinca 2021.Objavljeno: 02.12.21.

165. Zaključak o postavljanju spomen obilježja poginulom policajcu Vlahu Škilju

Na temelju članka 66. Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 12/20, 16/20,1/21, 5/21 i 16/21) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 6. sjednici, održanoj 1. prosinca 2021., donijelo je

 

 

Z A K L J U Č A K

o postavljanju spomen obilježja Vlahu Škilju

 

 

1.   Odobrava se postavljanje spomen obilježja poginulom policajcu Vlahu Škilju u blizini  

      upravne zgrade Lučke uprave Dubrovnik, na k. č. 5062/1 k.o. Dubrovnik.

 

2.   Prihvaća se tekst spomen ploče.

 

3.   Zadužuje se Upravni odjel za poslove gradonačelnika za provedbu ovog zaključka.

 

4.   Ovaj zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku

      Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 564-01/21-01/01

URBROJ: 2117/01-09-21-6

Dubrovnik, 1. prosinca 2021. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća:­

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------