Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 22 - 2. prosinca 2021.Objavljeno: 02.12.21.

164. Zaključak o postavljanju spomen obilježja 30.-godišnjice pogibije Pava Urbana

Na temelju članka 66. Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, broj 12/20, 16/20,1/21, 5/21 i 16/21) i članka 39. Statuta Grada Dubrovnika („Službeni glasnik Grada Dubrovnika“, 2/21), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 6. sjednici, održanoj 1. prosinca 2021., donijelo je

 

 

Z A K L J U Č A K

o postavljanju spomen obilježja Pavu Urbanu

 

 

1.    Odobrava se postavljanje spomen obilježja 30.- godišnjice pogibije Pava Urbana na lokaciji ispod Zvonika prema Gradskoj luci, na k. č. 4608/1 k.o. Dubrovnik.

 

2.   Prihvaća se tekst spomen ploče.

 

  1. Zadužuje se Upravni odjel za poslove gradonačelnika za provedbu ovog zaključka.

 

  1. Ovaj zaključak stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Dubrovnika“.

 

 

KLASA: 363-01/21-09/15

URBROJ: 2117/01-09-21-7

Dubrovnik, 1. prosinca 2021. 

 

Predsjednik Gradskog vijeća:­

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------