Službeni glasnik

Službeni glasnik

Službeni glasnik broj 14. - 29. srpnja 2021.Objavljeno: 30.07.21.

98. Zaključak o umanjenju ugovorenih iznosa zakupnine za korištenje javnim površinama Grada Dubrovnika u kategorijama ugostiteljski stolovi i stolice, kiosci za pružanje ugostiteljskih usluga i nepokretna vozila za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga, u razdoblju od 1. kolovoza do 31. listopada 2021

Na temelju članka 39. Statuta Grada Dubrovnika ("Službeni glasnik Grada Dubrovnika", broj 2/21.), Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na 2. sjednici, održanoj 27. srpnja 2021., donijelo  je

 

 

Z A K LJ U Č A K

 

 

1.   Grad Dubrovnik odobrava umanjenje svih  ugovorenih iznosa zakupnine za korištenje javnim površinama Grada Dubrovnika u kategorijama ugostiteljski stolovi i stolice, kiosci za pružanje ugostiteljskih usluga i nepokretna vozila za pružanje jednostavnih ugostiteljskih usluga, u razdoblju od 1. kolovoza do 31. listopada 2021. godine, za 50%.

 

2.    Zakupci su obvezni zaključiti Dodatak Ugovoru o zakupu javne površine kojim će se urediti umanjenje iznosa zakupnine za korištenje javnim površinama Grada Dubrovnika u razdoblju od 1. kolovoza 2021. do 31. listopada 2021. godine.

 

3.    Ovaj zaključak provest će Upravni odjel za poslove gradonačelnika.

 

 

 

OBRAZLOŽENJE:

 

Odlukom Ministarstva zdravstva od 11. ožujka 2020. godine proglašena je epidemija bolesti COVID-19 uzrokovana virusom SARS-CoV-2.

 

U sklopu mjera za pomoć gospodarstvenicima pogođenim epidemijom virusa COVID-19, Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na svojoj 29. sjednici održanoj 08. travnja 2020. godine, odobrilo je umanjenje iznosa zakupnine za korištenje javnim površinama u razdoblju od 19. ožujka do 30. lipnja 2020. za 70%.

 

Zbog izuzetno nepovoljnog utjecaja epidemije COVID -19 na turističku sezonu 2020., smanjenog broja rezervacija u hotelima i privatnom smještaju, pada prometa u ugostiteljskim objektima i sl., u sklopu mjera pomoći gospodarstvenicima pogođenih epidemijom virusa COVID – 19,  Gradsko vijeće Grada Dubrovnika na svojoj 31. sjednici održanoj 27. srpnja 2020. godine, odobrilo je smanjenje zakupnine za korištenje javnim površinama za kategorije kiosci, kao i stolovi i stolice ispred ugostiteljskih objekata u razdoblju od 01. srpnja 2020. do 30. rujna 2020. za postotak smanjenja  broja noćenja u pojedinom mjesecu 2020. u odnosu na isti mjesec prošle godine, te oslobađanje od plaćanja zakupnine za korištenje javnim površinama Grada Dubrovnika sve zakupce u kategoriji kiosci, kao i stolovi i stolice ispred ugostiteljskih objekata u razdoblju od 01. listopada 2020. do 31. ožujka 2021.

 

Stožer Civilne zaštite Republike Hrvatske donio je 27. studenog 2020. godine Odluku o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničuju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID – 19 putem okupljanja, a kojom odlukom su između ostalog obustavili rad ugostiteljskim objektima, a ostalim gospodarskim subjektima ograničili rad različitim mjerama i restrikcijama, zbog čega je Gradsko vijeće na svojoj 37. sjednici održanoj 25. veljače 2021. donijelo zaključak o oslobađanju od plaćanja zakupnine za korištenje javnim površinama Grada Dubrovnika zakupaca u kategoriji stolovi i stolice ispred ugostiteljskih objekata i u kategoriji kiosci za pružanje ugostiteljskih usluga, u razdoblju od 01. travnja 2021. do 31. srpnja 2021. godine.

 

Budući je u međuvremenu tijekom lipnja i srpnja došlo do smanjenja broja dnevno oboljelih, kao i popuštanja većine mjera koje je propisao Nacionalni stožer civilne zaštite, ali nije došlo do potpunog oporavka turizma (gledajući broj dolazaka i broj noćenja u lipnju u usporedbi sa 2019. godinom), Grad Dubrovnik odlučio je da mjere za pomoć privrednicima kroz umanjenje iznosa zakupnine djelomično ostanu na snazi  na način da  se ugovoreni iznosi zakupnine za pojedine kategorije  umanje za 50%. 

 

Mjera je privremena i njena primjena u narednom razdoblju ovisit će o razvoju situacije sa širenjem i suzbijanjem virusa i daljnjim odlukama Nacionalnog stožera Civilne zaštite.

 

Radi naprijed navedenog, riješeno je kao u izreci.

 

KLASA: 363-05/20-01/148

URBROJ: 2117/01-09-21-12

Dubrovnik, 27. srpnja 2021.

 

Predsjednik Gradskog vijeća:­

mr. sc. Marko Potrebica, v. r.

----------------------------------------